Om ejerlauget

hhvejVelkommen til Ejerlauget Hørsholmvej Velkommen til vores hjemmeside, hvor du kan se, hvem der sidder i bestyrelsen og i aktivitetsudvalget, (findes ved at markere Start). Du finder også referater fra generalforsamlinger, vedtægter, deklarationer og matrikelkort. Ved eventuel hushandel kan man henvise til hjemmesiden. Der vil også være billeder fra de arrangementer, som aktivitetsudvalget står for. Under Links vil der være henvisning til forskellige foreninger og andet, der kan være aktuelt. Der er ligeledes en Kalender, hvor du vil kunne se, hvornår der er aktiviteter, som vedrører Ejerlauget Hørsholmvej. Historie: Ejerlauget Hørsholmvej blev stiftet den 25. maj 1977, og medlemmerne er alle, der har hus på Hørsholmvej. Vi har grønne områder, som børnene blandt andet bruger til boldspil. Yderligere findes en Petanque bane samt et par bænke til fri afbenyttelse for beboerne. Bor man på Hørsholmvej, har man også meget kort afstand til børnehaver, skole, fritidsordninger, sportshal, fodboldbaner og til byens butikker via et stisystem, så man undgår at skulle ud i trafikken. Der findes også busstoppesteder ved Hørsholmvej.


Med venlig hilsen Bestyrelsen

Oprydningsdag

Hej allesammenpetangue

Der var stemning for at afholde en oprydningsdag på seneste general­forsamling, så det prøver vi nu at gøre alvor ud af. Nu skal vi lige igen­nem højsommeren og have folk hjem fra Mallorca, og så sigter vi efter at gøre det en dag i sidste halvdel af August.

Der er flere ting vi kan tage fat på som f.eks. vores petanguebane, "krat­tet" op i mod Hornbækvej, ukrudt langs for­­torvet på hele vejen osv. Hvis du har andre forslag, til noget vi kan rive i, så bare sig til. Gerne på forhånd, men ellers finder vi ud af det på dagen.

KrattetDer bliver sørget for drikkevarer til alle, og en arbejdspølse bliver grillet på stedet. Vi stiller en sømblok op. Så kan vi bruge pauserne til at få afgjort diverse nabostridigheder, væddemål og øvrige uoverensstemmelser gennem den ædle kunst at slå søm i.sømblok

Tag og mød op og slæb alle ungerne med, så laver vi skisme en hyggelig dag ud af det. Al hjælp er velkommen. Hvis hoften er skredet, benet lagt i gips eller maven fyldt op med babyer, og det eneste kroppen dur til er at "lede og fordele"… Jamen, så ta'r vi også det med

Vi finder den dag, der er flest, som vil give et nap med. Så mødes vi kl 10 oppe på pladsen, og senest kl 13 siger vi "stop". Så må vi se, hvad vi kan nå at udrette sammen. 

 For at finde frem til den dag, der er flest der kan hjælpe med vil vi gerne høre fra dig/jer inden 1/8. Man kan putte sedlen, der er sendt rundt, i postkassen i nr 42. Når du nu er kommet så langt som til at læse meddelelsen her på hjemmesiden, så prøv dog vores topmoderne "Doodle" tilmeldingsblanket. Den finder du via linket herunder:

  

-- LINK TIL TILMELDING --

 

For pokker, hvor vi glæder os til at se en flok arbejdsivrige, pølsehungrende naboer til en formiddag oppe på pladsen!

Formandens hjørne

Opdatering 1/11-2016

 

Ejerlaugets økonomi blev sikret i foråret med et års forhøjet kontingent og en oprydning i mindre udeståender. 

Vores udestående med den forhenværende kasserer er dog ikke løst. Ejerlauget møde op til tvangsauktion på hans ejendom, men vi var langt fra at få betaling og pantet bliver simpelt hen slettet fra Tingbogen. Vi kan stadig fastholde vores krav, men har mistet vores pant. Bestyrelsen overvejer stadig hvorledes vi vil håndtere situationen, men foretager næppe noget, som koster penge før generalforsamlingen. 

 

 

Opdatering 8/8-2016

Ejerlauget har indbudt til oprydningsdag og baseret på medlemmernes tilbagemelding er det nu besluttet at vi laver vores fælles oprydning den 28/8-2016 kl. 10-13.00.

Vi afslutter dagen med pølser og drikkelse kl. 13.00

Der er 25 tilmeldte. 

Opdatering 2/7-2016

 Vil du fortælle noget til dine naboer eller spørge om noget så har vi åbnet en Facebook-side:

https://www.facebook.com/groups/hoersholmvej

  

Opdatering 14/6-2016

Nu har 51 medlemmer betalt kontingent for 2016 og samtidig har en række medlemmer indbetalt gammel gæld. Vi har således nu godt 87.000 kr. i banken og ingen ubetalte regninger. 

Vores udestående vedr. nr. 24 er uændret, men der er dog som ekstra gældspost påløbet kontingent for 2016. Seneste information, som er tilgået bestyrelsen er, at huset fortsat forventes sat til salg.

Bestyrelsen incl. vores nye suppleanter arbejder på et lille arrangement til august. Alle bliver informeret senere.

 

 

Opdatering 2/5-2016

Ejerlauget gør opmærksom på at vi ikke længere bruger Nets/betalingsservice til kontingentopkrævning. Vi har i stedet uddelt den årlige opkrævning i medlemmernes postkasse sammen med referat af generalforsamlingen. Kontingentet for 2016 er 1.500 kr. idet vi dermed har genopbygget en formue og har penge til både det forventede og uventede i de kommende år. 

Enkelte medlemmer har fået en større kontingentopkrævning. Det er fordi bestyrelsen ikke har modtaget kontingent i 1-4 år. Hvis du har modtaget en opkrævning på over 1.500 kr. og har bevis i form af betalingsoverførsler, så vis det til Michael i nr. 43, som så kigger på sagen. 

Årsagen til de manglende betalinger er som hovedregel, at ejerlauget ikke har fået besked ved indflytning af nye beboerer, og derfor ikke har sendt regning for kontingent til de nye beboere. 

 

. ____________

Ejerlauget har afholdt sin årlige generalforsamling. Bestyrelsen er i gang med at renskrive referat og klargøre regnskab til hjemmesiden. Begge dele blive tilgængeligt så snart som muligt.

Bestyrelsen takker både medlemmer og vores dirigent for en skarp men dog ordentlig debat.Særligt er vi glade for, der er stemning for at kigge fremad.

Bestyrelsens opkræver i løbet af april sit kontingent og dermed har ejerlauget sikret sit økonomiske grundlag for de kommende år. 

De gamle indlæg i dette hjørne er gemt væk for at rydde lidt op.

 

 

Aalborg Letbane

Nedenstående er sendt til Aalborg Kommune:

 

                                                                                                             Klarup, april 2014

 

By- og Landskabsforvaltningen,

Stigsborg Brygge 5,

9400 Nørresundby.

 

I forbindelse med vores generalforsamling i Ejerlauget Hørsholmvej i Klarup, havde vi fornøjelse af at have en af Jeres medarbejdere, Mette Kristoffersen, ude og fortælle om den udvikling som Aalborg Kommune er i gang med. Mette kom også ind på hvilke ideer man har når det gælder ”Oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer”, hvor Klarup er en af dem.

Vi vil i den forbindelse gerne give vores input, specielt omkring Aalborg Letbane.

Vi syntes ikke, at man skal lade Aalborg Letbane slutte ved det nye Aalborg Universitetshospital, men lade den fortsætte til Klarup og Storvorde. Og hvorfor syntes vi så det?

  1. Mange af de medarbejdere som skal arbejde på den nye Aalborg Universitetshospital vil helt sikkert komme til at bo i Klarup og Storvorde. Begge byer har de faciliteter der skal til for at tiltrække specielt børnefamilier.

  2. Der bor allerede en del i området som arbejder på Aalborg Universitet og flere vil følge efter hvis der er en hurtig og let forbindelse til og fra Aalborg Universitetscenter.

  3. Vi kunne godt forestille os, at med en god og hurtig trafikforbindelse vil der være studerende fra Aalborg Universitet som kunne ønske at bosætte sig i Klarup og Storvorde. Der findes helt sikkert masser af muligheder for værelser og mindre lejligheder i området til rimelige priser. Området er også særdeles velegnet for studerende med børn. Med en Letbane kan de let og hurtig komme ud til Aalborg Universitet og ind til byen. Med flere unge mennesker i området vil lokale fritidsaktiviteter helt sikkert også blive styrket, ikke blot med flere der dyrker sport, men også på træner- og lederpositioner.

  4. Med en Letbane som fortsætter til Klarup og Storvorde, vil flere af områdets beboere tage ind til Aalborg og handle, og ikke altid køre i Aalborg Storcenter. Det vil være med til at styrke Aalborg midtby.

  5. Hvis Letbanen fortsætter til Klarup og Storvorde, vil det aflaste parkeringspladserne ved det nye Aalborg Universitetshospital. De der bor i Klarup og Storvorde, og som ønsker at benytte Letbanen til og fra Aalborg, vil ikke optage P-pladser ved Aalborg Universitetshospital.

  6. Med en Letbane vil flere af områdets ældre få større mulighed for at komme ind til Aalborg bymidte og deltage i de aktiviteter der er derinde som f.eks. teater, restaurantbesøg, aktiviteter i Aalborg Kongres og Kultur Center, Musikkens Hus, Nordkraft m.m.

  7. De planer som der allerede findes omkring udbygning af Klarup og Storvorde vil blive væsentlig lettere at gennemføre med en Letbane forbindelse.

Vi håber, at ovenstående vil blive læst og taget med i de diskussioner der skal være omkring udbygning af Aalborg og ”Oplandsbyer med særlig byvækstpotentiale”.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående står vi naturligvis til rådighed for uddybende spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for ”Ejerlauget Hørsholmvej”

Nabohjælp

Som I måske allerede har set, er der sat et skilt op om Nabohjælp ved indkørselen til Hørsholmvej. Det er bl.a. sket på opfordring fra flere beboere på vejen. 

Under "Link" finder I et link til Nabohjælp. På deres hjemmeside kan I læse om hvordan man kan anvende Nabohjælp. 

Nabohjælp er noget som Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden står bag.

På Nordjyskes hjemmeside står der mandag den 12. august bl.a. at op til hver fjerde indbrud forhindres ved effektiv nabohjælp. Derudover står der følgende:

NORDJYLLAND: Nye tal viser, at 2.389 nordjyder har meldt sig til TrygFondens og Det Kriminalpræventives Råds ordning, Nabohjælp.

Det glæder politikommissær Ted Andersen, leder af den kriminalpræventive afdeling i Nordjyllands Politi, at nordjyderne bakker op om ordningen.

- Vi ved, at nabohjælp kan gøre meget for at forhindre indbrud, faktisk kan op til hvert fjerde indbrud forhindres ved effektiv nabohjælp, siger Ted Andersen, der derfor gerne ser, at endnu flere nordjyder bakker op om ordningen.

Nem nabohjælp

Politikommissæren forklarer, at det er meget simpelt at være nabohjælper.

- Det handler om at lave aftaler med sine naboer om at holde øje med deres huse, når de fx er på ferie – og jo flere man er, jo mindre byrde på den enkelte, forklarer Ted Andersen og peger på fire ting, man kan gøre for hinanden, når man nabohjælper:

• Gå en runde om huset

• Læg affald i skraldespanden

• Parker din cykel eller bil foran huset

• Vær generelt opmærksom på huset

 

Indbrud - SMS kæde

Indbrud - SMS kæde

Der sker for øjeblikket mange indbrud rundt omkring, og i den forbindelse vil vi lige gøre opmærksom på et brev vi sendte ud sidste år om en SMS-kæde. I brevet stod der følgende:

På vores ordinære generalforsamling den 22. marts 2012 blev der diskuteret hvordan vi kunne hjælpe hinanden så vi måske kunne undgå indbrud.Fra flere sider blev der givet udtryk for, at en SMS kæde kunne være en af løsningerne. Der er i dag ca. 30 husstande som har tilmeldt sig vores SMS kæde. Tanken er, at hvis man har haft indbrud meddeler man det til den ansvarlige for vedligeholdelse af SMS kæden, som så sender beskeden via SMS ud til de beboere på Hørsholmvej som ønsker at modtage informationen. Skulle der så være en, eller flere, der har set noget mistænkeligt som f.eks. en bil man normalt ikke ser på gaden, så kan man jo ringe til politiet og fortælle dem det, gerne med nummeret på bilen. I al sin enkelthed vil det fungere således:

1.Ønsker I at deltage i SMS kæden, bedes I oplyse Jeres mobilnummer til formanden, pr. mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

2. Hvis det så skulle ske at I får indbrud, sender I en kort SMS til (afventer at en ny beboer på vejen ønsker at videreføres SMS kæden)og fortæller om tidspunkt for indbruddet og din adresse.
3.Jeres SMS videresendes til alle de der er tilmeldt kæden hurtigst muligt.
4.Er der så nogen af Jer som modtager SMS’en og har set eller hørt noget, så kontaktes politiet på telefon 114 og fortæller hvad I har set.

Alle de oplysninger som vi kan give til politiet, kan være til stor gavn i opklaringsarbejdet.

Har du ikke fået dig tilmeldt endnu, og gerne vil være med, så gør som der står under pkt. 1.

Hvis du går ind under LINKS på hjemmesiden vil du finde et link til Nabohjælp hvor du kan finde brochure og bestille forskelligt materiale.